Villkor för att hyra

• För att kunna tilldelas en lägenhet hos oss skall den sökande ha inkomst (alternativt pension, studiemedel eller likande) som motsvarar minst 2 gånger hyran för den aktuella lägenheten.

• En kreditupplysning görs alltid som rutin innan en lägenhet tilldelas för att analysera betalningsförmågan. Om det visar sig att den sökande har hyresskulder, så kommer kontrakt inte att erbjudas utan Borgenär.

• Tidigare hyresvärdar kan eventuellt kontaktas för att erhålla referenser.

• Sökande skall vara minst 18 år och mantalsskriven i Sverige.

• Borgenär kan komma att krävas. För att kunna godkännas som borgenär skall inkomsten per månad motsvara minst 3 månadshyror, samt Borgenären skall vara skuld fri.


Övrig information:

| Brandrisk | Hemförsäkring | Byte av lägenhet | Uppsägning | Uthyrning i andra hand | Till dig som flyttar |