Fastigheter - Uthyrning i andra hand

Uthyrning i andra hand:

Skriftligt medgivande krävs av oss, för att hyra ut lägenheten i andra hand