Fastigheter - Hemförsäkring

Uppsägning av kontrakt:

Uppsägningstiden är 3 månader, förutom vid dödsfall då uppsägningstiden är 1 månad. Avtal för bilplatser och garage har samma uppsägningstid som gäller för våra lägenheter, och 9 månader för verksamhetslokaler eller annat skrivet kontrakt.