Fastigheter - Byte av lägenhet

Byte av lägenhet:

Vid byte av lägenhet inom vårt bestånd, har de hyresgäster som bott hos oss ,förtur, gentemot nya hyresgäster.