Brandrisk

Skydda ditt hem mot bränder.De allra flesta som dör i bränder, dör i bostaden. Ofta är det vanliga
saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande
ljus eller rökning.
Om det börjar brinna så försök släcka branden själv med hjälp av brandsläckare, men utsätt dig inte för stora risker.
Om det brinner i ett trapphus eller i en angränsande lägenhet, stanna i din lägenhet och invänta räddningstjänsten. En lägenhet står normalt emot en angränsande brand i cirka 60 minuter. Våta handdukar hjälper till att täta dörren och brevinkastet mot giftig rök.
Använd aldrig hissen eller gå ut i ett rökigt trapphus när det brinner. Påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen, så hjälper räddningstjänsten dig ut.
Viktigt är att larma räddningstjänsten på 112 och kom ihåg den gyllene regeln: rädda, varna, larma, släck.
Se en kortfilm om hur du ska göra om det börjar brinna hemma hos dig.
Lär dig mer om brandsäkerhet på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.